หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะบองติงงี
บ้านเลขที่ : 6
หมู่ที่ : 1
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ : Bantabing@gmail.com
เบอร์ติดต่อ : 072282124
อีเมล : Bantabing@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2