หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
บ้านเลขที่ : 196/6
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ตะโละกาโปร์
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073461033
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1