หน่วยงาน : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ดารุสลามป่าบอน
บ้านเลขที่ : 60
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ป่าบอน
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0879691748
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี