หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกาฮง
บ้านเลขที่ : 79
หมู่ที่ : 4
ตำบล : บาราเฮาะ
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073 434 248
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1