หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านไอร์บือแต
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ช้างเผือก
อำเภอ : จะแนะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96220
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 3