หน่วยงาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
บ้านเลขที่ : 70
หมู่ที่ : -
ตำบล : ตันหยงมัส
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3