หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตาโงะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : มะรือโบออก
อำเภอ : เจาะไอร้อง
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3