หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยานิง
บ้านเลขที่ : 2
หมู่ที่ : 2
ตำบล : จวบ
อำเภอ : เจาะไอร้อง
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3