หน่วยงาน : โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง
บ้านเลขที่ : 2
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ช้างเผือก
อำเภอ : จะแนะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96220
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล : kumungschool@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3