หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบระเอ็ง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : มะรือโบตก
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073567123
อีเมล : sarunee11@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3