หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาโงสะโต
บ้านเลขที่ : 130/3
หมู่ที่ : 7
ตำบล : บาโงสะโต
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3