หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านวัดร่อน
บ้านเลขที่ : 65/1
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ตันหยงมัส
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3