หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านฮูลู
บ้านเลขที่ : 63/3
หมู่ที่ : 3
ตำบล : กาลิซา
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3