หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ริโก๋
อำเภอ : สุไหงปาดี
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2