หน่วยงาน : โรงเรียนนิคมพัฒนา9
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สุคิริน
อำเภอ : สุคิริน
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96190
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2