หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12
บ้านเลขที่ : 12
หมู่ที่ : -
ตำบล : สุคิริน
อำเภอ : สุคิริน
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96190
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073 551 010
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2