หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 1
ตำบล : โละจูด
อำเภอ : แว้ง
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96160
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073538690
อีเมล : nurokschool@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2