หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนรามัน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : กายูบอเกาะ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073295249
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา