หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนยะหา
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ยะหา
อำเภอ : ยะหา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073291393
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา