หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรงปินัง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : สะเอะ
อำเภอ : กรงปินัง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073238126
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา