หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สะเตงนอก
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073213966
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา