หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกยามู
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 7
ตำบล : ไพรวัน
อำเภอ : ตากใบ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96110
เว็บไซต์ : http://nara2.net/pages/school.php?school_id=23
เบอร์ติดต่อ : 073538213
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2