หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านไอปาเซ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 8
ตำบล : ตันหยงลิมอ
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3