หน่วยงาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 1
ตำบล : รูสะมิแล
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073451082
อีเมล : rpg_40@hotmail.co.th
สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1