หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
บ้านเลขที่ : 28/1
หมู่ที่ : -
ตำบล : บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073513515
อีเมล : spcnarathiwat@hotmail.com
สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1