หน่วยงาน : โรงเรียนวัดทรายขาว
บ้านเลขที่ : 13
หมู่ที่ : -
ตำบล : ไพรวัน
อำเภอ : ตากใบ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2