หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตันหยง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ม่วงเตี้ย
อำเภอ : แม่ลาน
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2