หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกูวิง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 1
ตำบล : สาคอใต้
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073470443
อีเมล : kuwing_school@hatmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2