หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองช้าง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : เกาะจัน
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2