หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านราวอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 4
ตำบล : กระหวะ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล : Banrawor@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2