หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแคนา
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 7
ตำบล : บางเขา
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล : kaena_124@pattani1.go.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1