หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาหลง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : กาหลง
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส