หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัสยิดซีเมนต์ บ้านตะมะยูง
บ้านเลขที่ : 2
หมู่ที่ : -
ตำบล : ตะมะยูง
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส