หน่วยงาน : โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
บ้านเลขที่ : 81/2
หมู่ที่ : 4
ตำบล : ลำพะยา
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0-7325-2604
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา