หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตืองอฯ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ศรีบรรพต
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 1