หน่วยงาน : โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : โคกสะตอ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 1