หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
บ้านเลขที่ : 48
หมู่ที่ : 4
ตำบล : กาหลง
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1