หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยือลาแป
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สุวารี
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073551932
อีเมล : uhp@thaimail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1