หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจือแร
บ้านเลขที่ : 7
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สาวอ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ : bjr.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1