หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดือแย
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 4
ตำบล : สาวอ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073-551940
อีเมล : duryan.school@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1