หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านละหาน
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สามัคคี
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1