หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบือแรง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ลาโละ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 1