โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและแบ่งปันของขวัญวันเด็ก 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและแบ่งปันของขวัญวันเด็ก ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โดย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ สามารถบริจาคของขวัญได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม พ.ศ. 2561

                                                

แกลเลอรี่