โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้

วันนี้ (26 ธ.ค. 2560) นักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อ.บันนังสตา จ.ยะลา เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" กิจกรรม : แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน