สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ช้างคู่บุญ

นิทานคุณธรรมจากวรรณกรรมในฝักกริช

          เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ วรรณกรรมแต่ละเรื่องได้รวบรวมและเรียบเรียงจากเรื่องเล่าในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งในแต่ละเรื่องอาจมีเรื่องราวหลายต้นฉบับที่ล้วนแต่มีคุณค่า ทางโครงการได้เลือกมาเพียงเรื่องละละหนึ่งต้นฉบับ เพื่อพัฒนาเป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ในการเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่