โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

คู่มือการใช้งาน เอกสารบรรยายการลงทะเบียนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

[!!!] ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พร้อมเปิดระบบให้ครูลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

เอกสาร http://gg.gg/obecpr

คู่มือการใช้งาน  http://gg.gg/obecmanual

ระบบลงทะเบียน http://gg.gg/obec2560