โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมวันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่