โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมวรรณกรรมในฝักกริช วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(กิจกรรมวรรณกรรมในฝักกริช) 

       โดยทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ "กิจกรรมวรรณกรรมในฝักกริช" ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมติง เชียง ชั้น2 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่