สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การประชุมหารือ ร่างหลักสูตรคู่มือ TPR , Reading Time , PLC ภายใต้โครงการ LEARN

       วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศฮ่องกง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่างหลักสูตร ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams Meeting ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือ และพิจารณาเนื้อหาร่างหลักสูตร คู่ทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.) ร่างคู่มือ TPR 2.) ร่างคู่มือ Reading Time 3.) ร่างคู่มือ PLC เพื่อนำพัฒนาสู่ผลิตเล่มคู่มือ ทั้ง 3 ฉบับต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่