สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ LEARN

       ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ LEARN

       เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศฮ่องกง ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คณะดำเนินงานโครงการ LEARN กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการผลิตของเล่น (ตุ๊กตาโยโย่) ให้กับ ECD Teacher และ Key Teacher เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสอนกับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยต่อไป

แกลเลอรี่